¡No pasarán! Proti pochodu nácků v Dráždánech! Žádné místo lžím o dějinách!

Der Aufruf zur Bündnisdemonstration am 14.2. 09 in Dresden wurde ins Tschechische übersetzt. Děkuji
 

No pasarán!
Žádné místo lžím o dějinách!


Svolání antifašistické demonstrace na 13. – 14. února 2009 v Drážďanech

13. a 14. února 2009 budou znovu tisíce nácků pochodovat ulicemi
Drážďan. Tato obligátní nazi událost údajně připomínající smrtící
spojenecké bombardování Drážďan únoru roku 1945 je největším průvodem
podobného typu v celé Evropě. Jedná se o poslední pravidelnou masovou
demonstraci extrémní pravice v Německu. A to nemůžeme dále akceptovat.
Proto svoláváme všechny antifašisty/tky, aby se přidali k naší
demonstraci a dali najevo svou sílu různými akcemi.

Proč Drážďany?

13. únor se stal v Drážďanech symbolem hned po bombovém útoku za
druhé světové války, symbolem, který byl v minulosti často zneužíván.
Byl použit Goebbelsovou propagandou s počty obětí výrazně zkreslenými
směrem vzhůru a s falešnými svědectvími, která jsou částečně nekriticky
přijímána dodnes. Daleko mimo nazi-kruhy lidé vytvářeli mýtus Drážďan a
činí tak stále. Během studené války se NDR (Německá demokratická
republika) snažila použít bombardování jako argument proti prozápadní
politice Spolkové republiky Německo a NATO. Po sjednocení Německa
Drážďany byly použity, aby vyzdvihly válečné oběti Německa, stejně jako
veřejné diskuse na válečných leteckých show. Knihy jako „Der Brand“,
které staví letecké útoky na Německo na úroveň šoa (holacaustu),
znamenají překročení tabu, protože mění agresora na oběť.

Do dnešních dnů se náckové snaží relativizovat dějiny, zejména
holocaustu, a těžit politicky z mýtu Drážďan. To se jasně ukazuje
jejich každoročními aktivitami při příležitosti oslav hřbitova
„Heidefriedhof“, a nazi průvody v podvečer 13. února. Snaží se
sjednotit občany pomocí obřadu společného truchléní.

Význam, jaký mají pro nácky Drážďany není žádnou shodou okolností.
Je podmíněn lhostejností části obyvatel, politickým klimatem ovládaným
regionální asociací křesťasnsko-demokratické unie, zjevně náckům
nakloněnými řídícími orgány, omezeným občanským zapojením a zpočátku
chabým antifašistickým odporem. To vše umožnilo udržení průvodu po tak
dlouhou dobu.

Od roku 1998 se počet úřastníků na nazi-demonstraci
zvyšuje. Tato skutečnost byla zpočátku ignorována a kolem roku 2000 se
náckům podařilo dosáhnout zapojení veřejnosti do akce. Poté co se
vedení města a média distancovala od nácků, je průvod opět čistě nazi.

Během posledních několika let, diskuse o nazi-demonstraci vyústily v
množství objektivních a komplexních článků a knih. Následkem je změna
pamětí, ve kterých hraje historický kontext mnohem větší roli než kdy
dříve. Přesto však je vzpomínková akce stále zneužívána pro ideologické
a politické cíle nacistického Německa stojícího v pozadí.

Extrémní pravice v Sasku

Tak zvaný „Trauermarsch“ (smuteční pochod) funguje pro networking,
formování ideologie a pro stabilizaci neo-nacionalistické identity.
Pozitivní odkaz Nationalsocialismu posiluje nácky dovnitř a navenek
ukazuje jednotu. Výsledkem je klima nakloněné útokům na migranty,
levicově orientované lidi a každého, kdo nezapadá do jejich
misantropního pohledu na svět. Během a po demonstraci se náckové často
uchylují k činům.

Zejména v Sasku, oblasti kolem Drážďan, jsou militantní neo-náckové
v ofenzívě. Jejich blízké napojení na scénu hooligans vedlo k děsivé
akci proti tureckým a kurdským obchodům v Drážďanech, v době konání
semifinále mistrovství světa ve fotbalu. Přibližně padesátka nácků si
probila cestu alternativní čtvrtí "Neustadt", vymlátila obchody a
zranila tucet lidí. Pouze několik dní před tím se pokudilo čtvrť
napadnout asi 500 nácků. Tyto útoky a rasistické činy jsou na denním
pořádku. Náckové jsou podporováni kluby pro mladistvé, subkulturními a
sportovními obchody, a zejména ze svého místa setkávání na
Oskar-Röder-Straße. Tato infrastruktura se rozrůstá po léta. Obchody s
oblečením jako třeba „Larvik“ nebo „Never Straight Clothes“ umožňují
symptaizantům a náckům, aby se snadno vybavili subkulturním zbožím a
podpořili tak ekonomicky neo-nazi struktury. Také v regionálním
parlamentu jsou náckové hojně zastoupeni. Tam se pravidelně představují
skandály a vulgárním chováním.

No pasaran – neprojdou

I přes silný politický protivítr, odpor vůči Nazimarch setrvale
roste. V roce 2006 byli náckové poprvé donuceni se stáhnout. Úspěšný
antifašistický trend pokračoval a v roce 2008 již náckům čelilo několik
tisíc lidí. Pokračujeme v tomto úspěchu, je nás čím dál tím víc a
budeme pokračovat v odporu, dokud tato nazi-demostrace nezmizí.

V
mnoha městech již začaly aktivity, které mají přivézt do Drážďan tisíce
lidí. Je připraveno mnoho antifašistických akcí. Společně s každým
pokrokovým člověkem znovu získáme ulice Drážďan!

V sobotu 14. února se budou konat různé hlavní antifašistické
demonstrace. Naším cílem je dát radikální znamení, naší přítomností,
našimi podpůrnými hlasy a akcemi.

Připoj se k celoevropské mobilizaci a přijď na naši demosnstraci proti nazi-pochodům.

No pasarán!
Žádné místo lžím o dějinách!

14. únor 2009 |
11:00 | Hauptbahnhof (Hlavní nádraží) – „No pasarán“ – Demonstrace proti nazi-průvodu

more info in czech language – Data a informace o 13.-14. únoru 2009:

anarchofeminismus.org/cs/no-pasaran-proti-pochodu-nacku-v-drazdanech-0

Comments are closed.